Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI I DOŻYWIANIA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W IŁAWIE

w roku szkolnym 2017/18

 

I.                   ZASADY FUNKCJONOWANIA.

1.      Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.

2.      Uczniowie mają prawo do korzystania z pełnych obiadów, drugich dań lub zup.

3.      Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy.

4.      Do stołówki nie wolno wchodzić z plecakiem ani w wierzchnich okryciach.

5.      W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie.

6.      Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego.

7.      W czasie wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad          ( rodzice, ze względów sanitarnych muszą pozostać przed stołówką)

Czytaj więcej: Regulamin stołówki

Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej

  Szkoły Podstawowej Nr 3

Z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

w roku szkolnym 2017/18

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są :

- uczniowie klas I-III, którzy są dziećmi rodziców pracujących

- uczniowie klas IV- VI dojeżdżający do szkoły spoza terenu Iławy, którzy są dziećmi rodziców pracujących 

 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

a) złożenie pisemnego wniosku przez rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie dziecka do świetlicy.

b) przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

c) zatwierdzenie przyjęcia dziecka do świetlicy przez komisję złożoną z dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz kierownika i wychowawcy świetlicy. 

Czytaj więcej: Regulamin świetlicy

Świetlica

W świetlicy realizowane jest motto:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawytym więcej nauki"

(Glenn Doman). 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6:30 do 17:00 

Czytaj więcej: Świetlica

Grudniowe zabawy w świetlicy

Bączek matematyczny „PIRUET to drewniany bączek z zielonym dyskiem, 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z podstawowymi grami. Jest to gra, która cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Czy to przed lekcjami, czy po lekcjach, ochota na zabawę zawsze jest, nawet gdy podczas niej wykorzystujemy i utrwalamy zasady matematyki.

Czytaj więcej: Grudniowe zabawy w świetlicy

TRADYCJA I ZABAWA – ANDRZEJKI W ŚWIETLICY

W środowe popołudnie - 29  listopada, świetliczanie bawili się przy muzyce tanecznej oraz przyszłość wróżyli podczas zabawy andrzejkowej. Na samym wstępie wychowawczyni Magdalena Pernak opowiedziała dzieciom o dawnych tradycjach i wierzeniach andrzejkowych oraz o tym, że obecnie wszelkie wróżby mają jedynie charakter zabawowy, po czym zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy tanecznej przeplatanej konkursami. Był taniec z balonami, taniec na gazetach oraz przejście pod coraz to niższą przeszkodą w rytm ulubionej muzyki. Niejeden świetliczanin zaskoczył umiejętnościami tanecznymi i kondycją fizyczną, oczywiście pod bacznym okiem i przy asekuracji wychowawców. Szczególe emocje wzbudziła wróżba z papierowych serc, które nakłuwane odsłaniały imię przyszłej sympatii oraz wróżba, z ustawianymi w kierunku drzwi, butami dziewcząt. Miała ona na celu wybranie panny, której wielokrotnie przestawiany but, gdy docierał jako pierwszy do progu drzwi, wskazywał jej rychłe zamążpójście. Taką przyszłość wywróżyła sobie w świetlicowe andrzejki - Julia Bogdańska z klasy III h. Wróżenie lanym woskiem przez klucz odbywało się pod opieką wychowawczyni Justyny Klimek. Zabawę umilił słodki poczęstunek, za który z całego serca dzieci dziękują rodzicom. Za pomoc organizacyjną a przede wszystkim za to, że udało się uwiecznić te wszystkie radosne, wspólnie spędzone chwile na niżej pokazanych zdjęciach, dziękujemy pani Joannie Roszak.

zobacz zdjęcia

Pasowanie na Świetliczanina

 

            Z końcem listopada – 28.11.17 - miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie w naszej świetlicy – Pasowanie na Świetliczanina. Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie uroczyście przyjęci do braci świetlicowej.

Pod okiem wychowawców pierwszoklasiści sumiennie przygotowali część artystyczną. Następnie poddawani byli kolejnym testom wiedzy i odwagi oraz integrowali się podczas zabawy. Dzieci chętnie odgadywały zagadki, następnie poddawane próbie "łamania języka" doskonale radziły sobie z wymową trudnych wyrazów takich jak: chrząszcz, źdźbło, szosa.

Czytaj więcej: Pasowanie na Świetliczanina