Jesteśmy życzliwi dla innych

W ostatnim tygodniu, oprócz uroczystego przyjęcia uczniów klas pierwszych do grona świetliczan, w świetlicy szkolnej obchodziliśmy jeszcze dwa szczególne dni. Wtorek, 20 listopada był dniem poświęconym prawom dziecka. Uczniowie dowiedzieli się czym jest prawo oraz jakie mają prawa, a część z nich wykonała pracę plastyczną ilustrującą wybrane przez siebie prawo.

Podczas Światowego Dnia Życzliwości (21.11) rozmawialiśmy o tym, co oznacza być życzliwym dla innych. Uczniowie wraz z wychowawcami stworzyli „Słońce życzliwości” oraz wykonali słoniki z serduszek. Bycie życzliwym to niewątpliwie przestrzeganie pewnych reguł i zasad. Dzieci wypowiadały się jak należy zachowywać się w określonych sytuacjach, co to znaczy dobrze się zachowywać oraz stworzyły plakat – Kodeks dobrego zachowania, którego przestrzeganie przypieczętowały odciskiem dłoni. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej brały udział w zabawach ruchowych na boisku szkolnym. Nie zabrało też czasu na swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Od czwartku, 22.11 włączyliśmy się akcję tworzenia „Najdłuższego łańcucha choinkowego”. Zobacz zdjęcia

Wychowawcy świetlicy: K. Zdziebłowska, K. Górska, K. Kasak, A. Melka