Pasowanie na Świetliczanina

 

We wtorek, 20.11.2018 r. obchodziliśmy w świetlicy wielkie święto. Podczas pasowania oficjalnie przyjęliśmy do grona świetliczan uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła kierownik świetlicy – pani Katarzyna Zdziebłowska. Przywitała zaproszonych gości, a wśród nich panią dyrektor Barbarę Żuchowską, obecnych nauczycieli, rodziców oraz pozostałych uczniów.

Po krótkiej części artystycznej oraz zabawie integrującej kandydaci na świetliczan zostali poddani trzem próbom. Próba wiedzy polegała na rozwiązywaniu zagadek. Następnie przeszliśmy do próby wygimnastykowania języka, w której uczniowie mieli za zadanie wypowiedzieć trudne słowa. Ostatni wyzwaniem było zaliczenie znajomości regulaminu świetlicy, które bez wątpienia sprawiło dzieciom najwięcej kłopotów.

Po zabawie nadszedł czas na uroczyste pasowanie symbolicznym ołówkiem, które uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Barbary Żuchowskiej. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali od wychowawców pamiątkowe dyplomy, a następnie udali się na słodki poczęstunek.

Grono naszych świetliczan powiększyło się o kolejnych 40 uczniów. Życzymy wszystkim samych wesołych i bogatych w doświadczenia dni spędzonych w świetlicy szkolnej. Wiecej zdjęć

Wychowawcy świetlicy: K. Zdziebłowska, K. Górska, K. Kasak, A. Melka