100- lecie Odzyskania Niepodległości

 

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przez cały tydzień 06.11-10.11.2018 r. przygotowywali się do uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych zapoznali się z historią tego święta. Uczestniczyli również w rozmowach, w czasie których kształtowano u nich postawy patriotyczne poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, miłości do Ojczyzny, a także wyrażenie szacunku do symboli narodowych.

Podczas zajęć plastyczno - technicznych uczniowie wykonywali flagi, godła Polski, kotyliony oraz okolicznościowe kolorowanki, którymi przyozdobiono salę świetlicową.

W czasie zajęć muzycznych uczniowie śpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

Wychowankowie świetlicy szkolnej uczestniczyli również w tworzeniu „żywej flagi” oraz 10.11.2018 r. o godzinie 11.11 wspólnie z całą szkołą zaśpiewali hymn Polski. Więcej zdjęć

Wychowawcy świetlicy: K. Zdziebłowska, K. Górska, A. Melka, K. Kasak