Niebieski Dzień

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu świetliczanie kolejny rok licznie uczestniczyli w obchodach tego święta w naszym mieście. Celem spotkania jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń spektrum autyzmu, kształtowanie postaw poszanowania dla innych, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem w społeczeństwie oraz okazywanie solidarności, wsparcia dla osób i ich rodzin. Po uroczystej przemowie pani dyrektor SP nr 3 w Iławie - Barbary Żóchowskiej - niebieski marsz ruszył ulicami naszego miasta wyrażając pojednanie dla osób zmagających się z tym zaburzeniem rozwojowym, jak i ich rodzin. Niebieski korowód zakończył się na boisku naszej szkoły, gdzie dla licznie przybyłych czekały nie lada atrakcje. Miedzy innymi: zwiedzanie wozu strażackiego, prezentacja policji, malowanie twarzy czy pokaz walk rycerskich. Świetliczanom najbardziej spodobała się prezentacja rycerskich walk oraz narzędzia ówczesnych tortur.

                                                                                                             Magdalena Pernak

galeria