Świetlica

W świetlicy realizowane jest motto:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawytym więcej nauki"

(Glenn Doman). 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6:30 do 17:00 

Kadra

Kierownik świetlicy: wychowawca - mgr Maria Marciniak

    wychowawca, nauczyciel jęz. niemieckiego - mgr Justyna Klimek

 wychowawca - mgr Anna Melka

asystent - mgr Joanna Roszak

wychowawca - mgr Magdalena Pernak

                

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

* Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

* Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

* Zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

* Wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

* Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

* Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

* Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

-Wyrabianie nawyków kulturowych ihigienicznych

-Wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i  współdziałania   w grupie

-Kształtowanie postaw prospołecznych

-Rozwijanie zdolności i zainteresowań

-Niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych /pomoc w odrabianiu prac domowych -   w zależności od potrzeby dzieci pracują indywidualnie lub grupowo.