Edukacyjny projekt czytelniczy dla klas III

                  „Wiem wszystko, bo czytam książki”

Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielkami nauczania zintegrowanego K. Górską i A. Barbarską przygotowują wieloetapowy konkurs czytelniczy dotyczący wiedzy ogólnej uczniów klas trzecich.

Konkurs zaplanowano w trzech etapach:

I etap od 01.03.2018r do  30.03.2018r.

1. Samodzielne korzystanie uczniów ze zbiorów zgromadzonych w czytelni, wypożyczalni oraz kąciku czytelniczym (czasopisma).

Literatura popularno-naukowa z dziedzin:

Zwierzęta, rośliny, kosmos, miasta Polski, zabytki, wiedza o Iławie, wynalazki

literatura piękna:

znajomość lektur szkolnych.

II etap:

1.  Eliminacje klasowe

05.04.2018r.( czwartek) - przeprowadzenie przez wychowawców klas testu sprawdzającego wiedzę ogólną uczniów;

13.04.2018r.(piątek) – wyłonienie 2 uczniów z klasy do finału (podanie nazwisk do organizatorów konkursu)

III etap- FINAŁ  - 25.04.2018r. (środa w czytelni biblioteki szkolnej)

1. Międzyklasowa rywalizacja drużynowa

ORGANIZATORZY