Klasy integracyjne

INTEGRACJA

„Każdy uczeń jest wartościowym członkiem społeczeństwa

i  dąży do osiągnięcia sukcesu na miarę  swoich możliwości”

Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej SSP 3 we wrześniu 1998 r.

Szkoła jest przygotowana pod względem likwidacji barier architektonicznych.

ˇ       Przy wejściu głównym znajduje się podjazd, umożliwiający osobom niepełnosprawnym wejście do placówki. Wyjścia z budynku od strony boiska także spełniają tę funkcję.

ˇ       W budynku znajduje się winda osobowa. Na stałe korzystają z niej rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz uczniowie klas integracyjnych.

ˇ       Na każdym poziomie budynku znajdują się toalety, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ˇ       Na wszystkich korytarzach umieszczono drewniane ławeczki , z których mogą korzystać także dzieci zdrowe.

ˇ       Sale lekcyjne posiadają dodatkowe zaplecze.

Szkoła z klasami integracyjnymi pozwala nauczyć się szacunku dla innych dzieci.

Klasa integracyjna jest miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości, szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości i ma prawo popełniać błędy. Uczniowie niepełnosprawni siedzą przy stoliku z uczniami zdrowymi. W każdej sali znajduje się miejsce relaksacyjne, gdzie odbywają się psychozabawy, psychodramy, a także indywidualne spotkania nauczyciela z uczniem.

Celem klasy integracyjnej jest diagnoza potrzeb każdego dziecka, integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, kształcenie umiejętności współżycia w grupie dzieci o różnych potrzebach. Dzieci „sprawne inaczej” mają szansę na codzienny kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności szkolnej i klasowej. Pobudza to ich wiarę we własne możliwości i motywuje do przezwyciężania trudności. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

Klasa integracyjna realizuje taki sam program jak pozostałe. Uczęszcza do niej 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci, które posiadają orzeczenia kwalifikacyjne do kształcenia w klasie integracyjnej. Podczas zajęć z uczniami, obecnych jest 2 nauczycieli - nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający. Posiadają oni specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, a ponadto współpracują z pedagogiem szkolnym. Dzieci niepełnosprawne, oprócz uczestnictwa w zajęciach klasowych, biorą również udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły ( są to zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne i inne).

Jaką klasę wybrać dla dziecka - zwykłą czy integracyjną?

To trudna i ważna decyzja.

Zróbmy wszystko, aby dzięki wspólnym działaniom dzieci były szczęśliwe.

Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych

był jeden – bezpieczny i kolorowy.