Biblioteka

 

 

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 8.00 - 15.00.

Środa jest dniem wewnętrznym, w dniu tym uczniowie nie mogą wypożyczać, ani oddawać książek, jest on poświęcony pracom związanym z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów.

 

Kadrę biblioteki stanowią:

mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Elżbieta Białobrzewska. Dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, logopedia szkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

mgr nauczania zintegrowanego  -  Julita Sieńska.  Dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna,  bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz edukacja czytelniczo-medialna.

Księgozbiór biblioteki wynosi ok. 18.000 woluminów, wśród których znajduje się:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży,

- lektury szkolne dla kl. I - VI,

- księgozbiór pedagogiczny przeznaczony gł. dla nauczycieli,

- literatura popularnonaukowa.

Biblioteka posiada również materiały audiowizualne oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży (m.in. "Victor Junior" , " Kumpel" , "Scooby Doo" ).

Biblioteka szkolna organizuje wieloetapowe konkursy dla najmłodszych (m.in. Tuwim dzieciom , Brzechwa dzieciom , Świat Andersena ). Co roku uczniowie klas IV biorą udział w turnieju wiedzy ogólnej WIEM WSZYSTKO, czyli JEDEN Z DZIESIĘCIU .

 

Prowadzone są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, do których to zajęć opracowany został zatwierdzony przez dyrektora szkoły program.

Biblioteka organizuje również zbiórki książek i kiermasze. Za pozyskane podczas kiermaszy pieniądze kupowane są nowości książkowe dla dzieci i młodzieży.

 

Na bieżąco prowadzona jest komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w programie BIBLIOTEKA . Po jej zakończeniu księgozbiór będzie udostępniany komputerowo.

 

Prowadzona jest także Kronika Biblioteki Szkolnej , w której znaleźć można informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia biblioteki.

 

Biblioteka współpracuje z bibliotekami szkolnymi z terenu Iławy oraz Miejską Biblioteką Publiczną i Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. Efektem tej współpracy są odwiedziny i zajęcia otwarte odbywające się w Dziale Dziecięcym MBP oraz konkursy organizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną.

 

Od stycznia 2008 r. w bibliotece działa ICIM - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, przyznane w ramach EFS.