Wyniki konkursów przyrodniczych 2015/2016

K O N K U R S Y    P R Z Y R O D N I C Z E     rok szkolny 2015/16

  • WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY

Etap szkolny

I miejsce                             – Filip Rynkowski, kl. VId

II miejsce                           –Jakub Moszczyński , kl. VIa

III miejsce( ex aequo)   – Izabela Olszewska, kl. VIc, Joanna Kudyba, kl. VIb, Anna Migdał, kl. VId

MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

Etap szkolny

I miejsce –Izabela Bielawska, kl. IVb

II miejsce –Jakub Moszczyński, kl. VIa

III miejsce –Wiktoria Zecha, kl. IVb

IV miejsce –Magdalena Dreszler, kl.Vd

  • OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Etap szkolny

I miejsce – Oliwia Kabzińska, kl. Vb

II miejsce – Jakub Moszczyński, kl. VIa

  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY „GEO-PLANETA”

I miejsce w szkole –Aleksander Poterański , kl. VIc

  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-PLANETA”

Kategoria Maluch (klasy III-IV)

I miejsce w szkole – Wiktoria Zecha, kl. IVb

Kategoria Adept (klasy V-VI)

I miejsce w szkole –Aleksander Poterański , kl. VIc