Wydarzenia w szkole

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę odbyło się w naszej szkole szereg okolicznościowych wydarzeń i projektów. Celem przybliżenia uczniom klas IV-VIII ważnych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny, każda klasa z II etapu edukacyjnego miała za zadanie przedstawienie przydzielonego przez polonistkę p. Edytę Meredyk -Szczesiak jednego ważnego dla naszej historii wydarzenia na drzwiach wybranej sali lekcyjnej. W I etapie edukacyjnym uczniowie przyklejali na  konturze mapy Polski  odrysowane na papierze i wycięte własne dłonie. Efekty pracy uczniów poszczególnych klas można oglądać na drzwiach sal naszej szkoły i na zamieszczonych poniżej zdjęciach. Zobacz zdjecia

sala 001 – I rozbiór Polski  p. Joanna Sierzputowska

sala 002 – II rozbiór Polski p. Wojciech Roguszczak

sekretariat 003 – III rozbiór Polski p. Hanna Nowicka

z-ca dyrektora 004 – powstanie listopadowe p. Wiesława Klimek

sala 005 – powstanie styczniowe p. Justyna Łęgowska

sala 006 – bitwa pod Iganiami p. Jadwiga Maślana

sala 007 – bitwa pod Maciejowicami p. Maciej Makowski

sala 008 – bitwa pod Racławicami p. Jolanta Dumkiewicz

sala 009 – bitwa pod Nową Wsią p. Mariusz Olęcki

sala 103 – bitwa pod Olszynką Grochowską p. Alina Jasińska

sala 104 – bitwa pod Dębem Wielkim p. Kamila Makoś

sala 105 – bitwa  warszawska 1920 r. p. Dorota Świtaj

sala 106 – powstanie warszawskie p. Edyta Meredyk-Szczesiak

sala 107 – bitwa pod Monte Cassino p. Sylwia Lewandowska

sala 108 – obrona Tobruku p. Marek Słupski

sala 109 – bitwa pod Studziankami p. Edyta Komsta

sala 110 –  walki Legionów Polskich p. Aneta Dziopa

sala 112 – bitwa pod Lenino p. Sławomira Piątkowska

sala 211 – bitwa nad Niemnem p. Dominia Prabucka

sala 301 – wybuch I wojny światowej p. Marek Matuszewski

biblioteka 1 –   wybuch II wojny światowej  p. Marta Projs

biblioteka 2 – walki z władzą komunistyczną (czerwiec 1976) p. Urszula Wieńska

                                                         Przewodnicząca zespołu ds. wychowania patriotycznego

                                                                                                                    Edyta Meredyk-Szczesiak