Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

Formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej. (wypełniają osoby z obwodu szkoły)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. (wypełniają osoby spoza obwodu)

Zapisy do klasy I rozpoczynają się 1 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły.