Konkurs “Jesienne Inspiracje”

  Konkurs organizowany jest przez Samorząd Szkolny.

   Cele konkursu:

  •            charytatywny: „Pomoc dla Pani Agnieszki”
  •            pobudzenie wyobraźni i aktywnej twórczości dzieci
  •            umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu     

 Zasady:

  •         dla wszystkich klas I-VIII

 Termin:

  •         07.11.2018r.

 Technika:

  •          praca przestrzenna, materiały naturalne (dary jesieni: liście, kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki, kora drzewa, gałązki itp.), praca indywidualna

 Kryteria oceny:

  •          praca wykonana własnoręcznie
  •          estetyka wykonania pracy
  •          pomysłowość
  •         wkład pracy ucznia

 Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasę

 Prace prosimy przynosić do biblioteki szkolnej

 Ozdoby dekoracyjne zostaną sprzedane ma Kiermaszu Szkolnym

 Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cel charytatywny pod nazwą „Pomoc dla Pani Agnieszki”

 POWODZENIA!