PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Rok szkolny 2018/2019

WYDAWNICTWO   ŚWIĘTY   STANISŁAW

Klasy I - III

Klasa I :  Podręcznik oraz ćwiczenia pt. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Klasa II: Podręcznik oraz ćwiczenia pt. „Kochamy Pana Jezusa”
Klasa III: Podręcznik oraz ćwiczenia pt. „Przyjmujemy Pana Jezusa”

WYDAWNICTWO   ŚWIĘTY   STANISŁAW

Klasy IV - VIII

Klasa IV: Podręcznik pt. „Słuchamy Pana Boga”

Klasa V: Podręcznik pt. „Wierzymy w Pana Boga”

Klasa VI: Podręcznik pt. „W kościele umacniamy wiarę”

Klasa VII: Podręcznik pt. „Spotykamy się z żywym Słowem”

Klasa VIII: Podręcznik pt.: „Żyjemy w miłości Boga”