Dokumenty Szkolne

Statut

Regulaminy

 System oceniania uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Procedury

Pliki do pobrania:

REGULAMIN WYCIECZEK