Dokumenty Szkolne

Statut

Regulaminy

 System oceniania uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV-VII

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów klasy I w edukacji wczesnoszkolnej

Procedury

Pliki do pobrania:

REGULAMIN WYCIECZEK