Biblioteka

          

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 7.30 - 15.30.

Środa jest dniem wewnętrznym, w dniu tym uczniowie nie mogą wypożyczać, ani oddawać książek, jest on poświęcony pracom związanym z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. 

Kadrę biblioteki stanowią:

mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Elżbieta Białobrzewska. Dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, logopedia szkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

mgr nauczania zintegrowanego - Julita Sieńska. Dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz edukacja czytelniczo-medialna.

Biblioteka szkolna stanowi nowoczesne centrum dydaktyczne szkoły bogato wyposażone w lektury szkolne, nowości wydawnicze z literatury pięknej oraz księgozbiór popularnonaukowy. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 19.926 woluminów.

Biblioteka posiada również materiały audiowizualne oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży (m.in. "Victor Junior" , " Kumpel" , "Scooby Doo" ).

        

Wypożyczalnia to nowocześnie urządzone pomieszczenie. Znajduje się w niej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym prowadzone są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

   

Nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz książki tzw. „łatwe w czytaniu” umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb czytelniczych. Atrakcyjny kącik czytelniczy nazywany „strefą ciszy i relaksu” służy odpoczynkowi oraz sprzyja cichemu czytaniu książek i czasopism podczas przerw a także w czasie wolnym od nauki.

   

Czytelnia, oprócz księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki) oraz książek popularnonaukowych z różnych dziedzin, umożliwia także uczniom dostęp do korzystania ze Szkolnej Platformy Edukacyjnej.

      

Zaplecze biblioteki służy do wykonywania prac biblioteczno – technicznych. Jest również przystosowane do prowadzenia zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej.

Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami szkoły realizuje projekty edukacyjne oraz programy MEN, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych  wśród dzieci i młodzieży.

Biblioteka współpracuje z bibliotekami szkolnymi z terenu Iławy oraz Miejską Biblioteką Publiczną i Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. Efektem tej współpracy są odwiedziny i zajęcia otwarte odbywające się w Dziale Dziecięcym MBP oraz konkursy organizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną.

  

W bibliotece działa aktyw biblioteczny składający się z dwóch sekcji: dekoracyjno – porządkowej i łączników klasowych. Członkowie sekcji pomagają w pracach biblioteczno – technicznych, takich jak: porządkowanie i konserwacja zbiorów, wykonywanie dekoracji do gablot i tablic w wypożyczalni i czytelni, plakatów promujących czytelnictwo, pomoc w sporządzaniu wystawek książek. Łącznicy klasowi systematycznie kontrolują stan czytelnictwa w swoich klasach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.