Serce dla czworonoga

Szkolna akcja zbiórki darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

W roku szkolnym 2018-2019 po raz kolejny miała miejsce dobroczynna akcja zbiórki darów dla lokalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Iławie. Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami dostarczali od 15 września do 20 października br. do świetlicy szkolnej SP nr 3 w Iławie dary w postaci: karma sucha i w puszkach dla psów i kotów, legowiska, koce, poduszki, obroże, miski oraz środki do pielęgnacji czworonożnych pupili.

Czytaj więcej: Serce dla czworonoga

Z WIZYTĄ W RATUSZU

W naszej szkole lekcje Wiedzy o społeczeństwie to nie tylko teoria. Dziś klasa VIII f zgłębiała tajniki funkcjonowania samorządu terytorialnego obserwując obrady rady miasta. Uczniowie mieli również niepowtarzalną okazję spotkać Burmistrza Miasta Iława pana Dawida Kopaczewskiego oraz Starostę Powiatu Iławskiego pana Bartosza Bielawskiego. To dla nich duże przeżycie i cenne doświadczenie.

 

Nauczyciel WOS

Hanna Nowicka

ZDJĘCIA

„Moja Niepodległa za 20 lat”

W październiku 2018 roku uczennice z klas 7 i 8 przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Niepodległa za 20 lat”.

Konkurs miał na celu uczczenie 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości, propagowanie piękna języka ojczystego, a także rozwijanie talentów pisarskich młodzieży, wyobraźni i twórczego działania.

Uczestniczki konkursu pisały opowiadanie nawiązujące do tematu „Moja Niepodległa za 20 lat”. Przedstawiały w nim swoją wizję ojczyzny za 20 lat. Prace były oceniane pod kątem zgodności z tematem przewodnim konkursu, samodzielności i oryginalności twórczego charakteru, poziomu literackiego oraz poprawności językowej i stylistycznej.

Spośród siedmiu uczestniczek z naszej szkoły organizatorzy konkursu nagrodzili tytułem laureata trzy uczennice. Są to:

Magdalena Jankowska z klasy 7 b,

Patrycja Kruszczyńska z klasy 7 a,

Julia Miłosek z klasy 8 f.

Ich prace oraz prace wszystkich laureatów tego konkursu zostaną opublikowane w książce „Moja Niepodległa za 20 lat” na początku grudnia bieżącego roku. Będzie można zapoznać się z nimi w szkolnej bibliotece.

Gorąco gratulujemy laureatkom.

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego - etap szkolny

13 listopada 2018 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przystąpiło do niego czternaście uczennic z klas 6, 7 i 8.

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie ciekawości poznawczej, pasji czytelniczych i twórczego myślenia uczniów, a także promowanie osiągnięć uczniów i  ich nauczycieli.

Uczennice biorące udział w konkursie musiały wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wymagania z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” w części dotyczącej edukacji polonistycznej z I etapu edukacyjnego oraz w części dotyczącej przedmiotu język polski w klasach 4-8 z II etapu edukacyjnego.

Po dziewięćdziesięciominutowych zmaganiach nad rozwiązywaniem zadań testowych i pisaniem wypracowania komisja konkursowa wyłoniła trzy zwyciężczynie. Są to:

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c zdobyła I miejsce,

Madeleine Rommedahl z klasy 8 e uzyskała II miejsce,

Alicja Zażdżyk z klasy 7 b wywalczyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy laureatkom.

Podkategorie