„Moja Niepodległa za 20 lat”

W październiku 2018 roku uczennice z klas 7 i 8 przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Niepodległa za 20 lat”.

Konkurs miał na celu uczczenie 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości, propagowanie piękna języka ojczystego, a także rozwijanie talentów pisarskich młodzieży, wyobraźni i twórczego działania.

Uczestniczki konkursu pisały opowiadanie nawiązujące do tematu „Moja Niepodległa za 20 lat”. Przedstawiały w nim swoją wizję ojczyzny za 20 lat. Prace były oceniane pod kątem zgodności z tematem przewodnim konkursu, samodzielności i oryginalności twórczego charakteru, poziomu literackiego oraz poprawności językowej i stylistycznej.

Spośród siedmiu uczestniczek z naszej szkoły organizatorzy konkursu nagrodzili tytułem laureata trzy uczennice. Są to:

Magdalena Jankowska z klasy 7 b,

Patrycja Kruszczyńska z klasy 7 a,

Julia Miłosek z klasy 8 f.

Ich prace oraz prace wszystkich laureatów tego konkursu zostaną opublikowane w książce „Moja Niepodległa za 20 lat” na początku grudnia bieżącego roku. Będzie można zapoznać się z nimi w szkolnej bibliotece.

Gorąco gratulujemy laureatkom.

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego - etap szkolny

13 listopada 2018 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Przystąpiło do niego czternaście uczennic z klas 6, 7 i 8.

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań językiem polskim jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie ciekawości poznawczej, pasji czytelniczych i twórczego myślenia uczniów, a także promowanie osiągnięć uczniów i  ich nauczycieli.

Uczennice biorące udział w konkursie musiały wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wymagania z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” w części dotyczącej edukacji polonistycznej z I etapu edukacyjnego oraz w części dotyczącej przedmiotu język polski w klasach 4-8 z II etapu edukacyjnego.

Po dziewięćdziesięciominutowych zmaganiach nad rozwiązywaniem zadań testowych i pisaniem wypracowania komisja konkursowa wyłoniła trzy zwyciężczynie. Są to:

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c zdobyła I miejsce,

Madeleine Rommedahl z klasy 8 e uzyskała II miejsce,

Alicja Zażdżyk z klasy 7 b wywalczyła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy laureatkom.

Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą...

    

   Dnia 9 listopada 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Święto uczciliśmy programem artystycznym.

     W czasie akademii Dziecięce Kółko Teatralne „Pierrot” i chór „Tęczowe nutki” zaprezentowali inscenizację muzyczno – teatralną oraz występ poetycki. Spektakl przedstawiał w łatwy i obrazowy sposób bardzo odległe czasy Polski, która przez 123 lata cierpiała niewolę. Nasi przodkowie jednak nie poddawali się, wytrwale dążyli do odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej: Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą...

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z PIERWSZEJ POMOCY

W środę 14 listopada gościliśmy w naszej szkole przedstawicielki iławskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża – Darię i Marysię, które przygotowały pokazy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy VII e. Wolontariuszki przybliżyły nam podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie zademonstrowały prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. W dalszej części pokazów dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo udzielać pomocy przy krwotokach, złamaniach, ranach i omdleniach. Po uprzednim wysłuchaniu krótkiego wykładu odnośnie udzielania pierwszej pomocy, uczniowie mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych na fantomie.

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom uczniowie będą potrafili prawidłowo zareagować ratując życie i zdrowie poszkodowanych.

 

Wychowawca klasy: Hanna Nowicka

GALERIA ZDJĘĆ

Śpiewamy hymn Polski

9 listopada o 11.11. nasza szkoła dołączyła do tysięcy szkól w całym kraju śpiewających Mazurka Dąbrowskiego. Przed szkołą zebrali się: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni. Po odśpiewaniu hymnu uniosło się w górę 100 biało-czerwonych balonów. Więcej zdjęć

Cztery Pory Roku - Jesień

18.11.2018 roku w naszej szkole odbyła się po raz drugi zabawa z cyklu spotkań ,, Cztery pory roku’’. Spotkania te orgaznizowane są z myślach o uczniach z klas integracyjnych IV – VIII. Tym razem impreza została poświęcona jesieni. Celem pani dyrektor szkoły Barbary Żuchowskiej i organizatorów było, aby dzieci miały ze sobą kontakt nie tylko podczas zajęć lekcyjnych. Więcej zdjęć

   

Czytaj więcej: Cztery Pory Roku - Jesień

Podkategorie