Podręczniki do religii - rok szkolny 2019/2020

 

 WYDAWNICTWO ŚWIĘTY STANISŁAW 

Klasy I- III Szkoły Podstawowej 

·        Klasa I – podręcznik oraz ćwiczenia pt.„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” 1

·        Klasa II- podręcznik oraz ćwiczenia pt. „Kochamy Pana Jezusa” 2

·        Klasa III- podręcznik oraz ćwiczenia pt. „ Przyjmujemy Pana Jezusa” 3 

Klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej 

·        Klasa IV- podręcznik pt. „Słuchamy Pana Boga”

·        Klasa V- podręcznik pt. „ Wierzymy w Pana Boga”

·        Klasa VI- podręcznik pt. „W Kościele umacniamy wiarę”

·        Klasa VII- podręcznik pt. „ Spotykamy się z żywym Słowem”

·        Klasa VIII- podręcznik pt. „ Żyjemy w miłości Boga”