Informacja dla uczniów klasy VI B i VI E

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Iławie, wskazuje się uczniom oddziałów B i  E obecnej klasy VI SP Nr 3 w Iławie, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2019 / 2020 - 2020 / 2021, SP Nr 1 w Iławie.
Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 2019 r., a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII w roku szkolnym 2019 / 2020.