WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„TRZYMAJ FORMĘ -  ŻYJ ZDROWO!"

Na początku lutego 2019r. został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny pt. „Trzymaj Formę – Żyj Zdrowo!”. Większość uczniów wykonała pracę w klasie podczas zajęć plastycznych. 15 marca 2019r. organizatorka konkursu pani Anna Barbarska wspólnie z nauczycielką plastyki panią Joanną Sierzputowską dokonały oceny prac konkursowych. Ważne było, aby praca była wykonana zgodnie z podanym tematem, jasna w przekazie, estetyczna i oryginalna.

W kategorii klas IV

·        I miejsce - Mateusz Górski IV A

·        II miejsce - Patrycja Pyza IVA

·        III miejsce - Karolina Maśka IVA

W kategorii klas V

·        I miejsce - Oliwia Sochacka VD

·        II miejsce - Szymon Cyrana VC

·        III miejsce - Wiktoria Markuszewska VA

·        wyróżnienie - Tymon Radzimiński VD

·        wyróżnienie - Wiktoria Saczuk VD

W kategorii klas VI

·        I miejsce - Oliwia Wołowiec VIB

·        II miejsce - Izabela Abramowska VIB

·        III miejsce - Tosia  Dąbrowska VIB

·        wyróżnienie - Amelia Licznerska VIB

·        wyróżnienie - Alan Migdał VIC

·        wyróżnienie - Julia Szczygieł VIE

·        wyróżnienie - Nikol Piotrowska VIE

W kategorii klas VII

·        wyróżnienie - Natalia Bartkowska VIID

·        wyróżnienie - Malwina Ruczyńska VIID

Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów!

Prace zostały przedstawione na zorganizowanej wystawie szkolnej.

 

ORGANIZATOR:

Anna Barbarska