Żywa lekcja historii

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w żywej lekcji historii. Dla klas IV- VI tematem była  POLSKA SARMACKA - LEGENDA HUSARII. Kolejna nasza podróż w czasie zawiodła nas do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku - Rzeczpospolitej wielu kultur. Na terenie Polski przenikały się i współistniały kultury wschodu i zachodu i te odrębności ukazano uczniom.  Pokazano wojownika pancernego Hetmana Czarnieckiego, ale również żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego: muszkietera i pikiniera Karola X Gustawa. Najważniejszym punktem było spotkanie z husarią chlubą oręża polskiego, która swoje największe triumfy święciła w pierwszych trzech dekadach XVII w, a którą do chwały przywrócił król Jana III Sobieskiego. 

 
Dla klas VII i VIII  tematem lekcji był długi wiek XIX i tematy  aktualne w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Poruszające zagadnienie powstań narodowo wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło młodzieży określić charakter i różnice powstań Listopadowego i Styczniowego. Poznali rolę kosynierów, wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkali postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach traumatycznych doświadczeń Polaków spotkać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol odzyskania Niepodległości. Galeria zdjęć