Uwaga rodzice uczniów klas VIII !

 

Uwaga rodzice uczniów klas  VIII ! 

11 marca 2019 r. o godzinie 17.15

w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie odbędzie się

spotkanie rodziców uczniów klas VIII
z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie
. 

Tematem spotkania będzie rekrutacja

uczniów klas VIII do szkół średnich.