Konkurs plastyczny

TRZYMAJ FORMĘ -  ŻYJ ZDROWO!

dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII

Cele konkursu:

 

·      zachęcenie uczniów do przygotowania pracy plastycznej/plakatu promującego, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia w szkole, domu i środowisku,

·      wzmocnienie zaangażowania uczniów w działania programu „Trzymaj formę”,

·      rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

 

Konkurs obejmuje tematykę zdrowego stylu życia w aspekcie:


→ zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety,
→ aktywności fizycznej.

v  technika pracy dowolna np. malarstwo, rysunek, wycinanki

 (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej),

v  format A-3,

v  prace wykonujemy samodzielnie i estetycznie,

v  każdy plakat powinien być podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą,

v  prace składamy w sali 206 do 28.02.2019r.

Pamiętaj o:

 

→ zgodności z tematem,

→ jasności przekazu,

→ oryginalności pracy.

Organizator:

Anna Barbarska