Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą...

    

   Dnia 9 listopada 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Święto uczciliśmy programem artystycznym.

     W czasie akademii Dziecięce Kółko Teatralne „Pierrot” i chór „Tęczowe nutki” zaprezentowali inscenizację muzyczno – teatralną oraz występ poetycki. Spektakl przedstawiał w łatwy i obrazowy sposób bardzo odległe czasy Polski, która przez 123 lata cierpiała niewolę. Nasi przodkowie jednak nie poddawali się, wytrwale dążyli do odzyskania niepodległości.

   Przy dźwiękach „Preludium e-moll” Fryderyka Szopena na scenie pojawiła się uosobiona Polska w towarzystwie trzech postaci symbolizujących okrutnych zaborców: Austrię, Rosję i Prusy. Zaborcy skrępowali Polskę łańcuchami, zdjęli jej koronę z głowy i założyli ciernie. Odeszli, a Polska usiadła na kamieniu i czekała, by ją uwolnić. Przed obliczem Ojczyzny rozgrywały się sceny walk i pojawiały się daty najważniejszych wydarzeń historycznych: 1772 r., 1793 r., 1795 r. W końcu przy głośnych dźwiękach „Warszawianki” na scenę wkroczyła Wolność, otoczona żołnierzami, niosąc biało-czerwony sztandar. Radość nie trwała długo. Kolejne zrywy narodowe zostały brutalnie stłumione. Były to dwa powstania: listopadowe w  1830 r. i styczniowe w 1863 r. „Marsz żałobny” Fryderyka Szopena przerwało głośne bicie dzwonów głoszące wolność Ojczyzny. Nastał 1918 rok. Żołnierze zdjęli z Polski łańcuchy oraz ciernie i założyli koronę. Przy dźwiękach „Marsza triumfalnego” aktorzy opuścili scenę.

     Przed publicznością wystąpili recytatorzy, solistki i chórzystki. Uczniowie deklamowali wiersze polskich poetów, którzy w swoich utworach wyrażali żal i tęsknotę za utraconą ojczyzną, a także wlewali w umysły narodu nadzieję oraz wyrażali troskę o przyszłe losy wolnej ojczyzny. Recytacje przeplatane były pięknymi pieśniami patriotycznymi: „Marsz, marsz Polonia”, „Rota”, „Pierwsza Brygada”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Powrócisz tu”, „Idą leśni”, „Warszawskie dzieci”, „Żeby Polska była Polską”. Jednak najbardziej wzruszyła wszystkich piosenka „Taki kraj” zaśpiewana na finał programu.

      Program został zakończony apelem poległych. Wszyscy uczniowie, stojąc na baczność, uczcili pamięć bezimiennych bohaterów.

     Oprawę muzyczną akademii opracowała pani Alina Jasińska, przygotowując solistki i chórzystki. Scenografię i kostiumy do przedstawienia sporządziły opiekunki kółka z pomocą rodziców aktorów. Scenariusz programu artystycznego napisała pani Edyta Meredyk-Szczesiak oraz przygotowała  aktorów z panią Dorotą Świtaj. Dekorację wykonały: pani Wiesława Klimek i pani Justyna Laskowska.

     Spektakl podobał się licznie zgromadzonym uczniom i nauczycielom. Więcej zdjęć

W obsadzie przedstawienia znaleźli się:

Dominika Potocka z klasy 6 d – narrator

Amelia Jurkowska  z klasy 6 b – recytator 1.

Wiktoria Siergiej z klasy 4 b – recytator 2.

Monika Łukaszewska z klasy 5 c – recytator 3.

Wiktoria Raduszewska z klasy 7 e – żołnierz 1.

Szymon Cyrana z klasy 5 c – żołnierz 2.

Paula Wiśniewska z klasy 7 e – Polska i recytator 13.

Agnieszka Szczecińska z klasy 7 e – Rosja i recytator 8.

Patrycja Metkowska z klasy 7 e – Prusy

Anna Dąbrowska z klasy 6 b –  Austria i recytator 4.

Wiktoria Cackowska z klasy 6 d – Wolność i recytator 5.

Patrycja Pyza z klasy 4 a – recytator 6.

Antonina Dąbrowska z klasy 6 b – recytator 7.

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c – recytator 9.

Amelia Licznerska z klasy 6 b – recytator 10.

Kinga Jasińska z klasy 5 e – recytator 11.

Natalia Szuba z klasy 6 b – recytator 12.

     Pieśni zaprezentowały:

Julia Konkol z klasy 8 e – „Powrócisz tu”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”,

Kinga Jasińska z klasy 5 e oraz Zuzanna Kulkowska z klasy 7 b – „Idą leśni”,

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 6 c – „Żeby Polska była Polską”,

Antonina Dąbrowska z klasy 6 b, Martyna Połeć z klasy 7 e i Kinga Grzywacz z klasy 6 e  – „Taki kraj”.