Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej klas I – III

Jednym z pomysłów na uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole był Konkurs Poezji Patriotycznej kl. I-III, który odbył się 5 listopada 2018 roku. Wzięło w nim udział 20 uczniów, którzy zaprezentowali piękne utwory poetyckie o tematyce ojczyźnianej i patriotycznej. Zobacz zdjęcia

Recytację uczniów oceniało jury w składzie: zastępca dyrektora szkoły – Danuta Wagner oraz nauczyciele Edyta Komsta, Jolanta Chalińska, Elżbieta Kozibska i Joanna Dombek, która prowadziła konkurs.

Przy ocenie dziecięcych prezentacji komisja konkursowa zwracała uwagę na interpretację i estetykę mówienia, dykcję, dobór repertuaru do wieku i osobowości dziecka oraz ogólny wyraz artystyczny.

Oto najlepsi recytatorzy w swoich grupach wiekowych:

Klasy I

 I miejsce – Wiktoria Jurkowska z klasy I c, która recytowała wiersz W. Chotomskiej „Twój dom”

 II miejsce – Anna Wróblewska z klasy I b, która prezentowała utwór A. Paszkiewicz „Dąb Bartek” oraz  Amelia Chmielewska z klasy I c w utworze W. Próchniewicza  „Moja Ojczyzna”

III miejsce – Martyna Kalbarczyk z klasy I d, która deklamowała wiersz
Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?

Klasy II

  I miejsce – Marika Kulesza z kly II b w utworze W. Bełzy „Modlitwa polskiego dziewczęcia”

 II miejsce – Hanna Dolecka z klasy II a, która recytowała wiersz M. Rusinka

 „Czym ty dla niej?”

 III miejsce – Zuzanna Treder z klasy II c w utworze M. Jankowiaka „Jedenasty listopada”

Klasy III

I miejsce – Maja Cieciuch z klasy III a, która deklamowała utwór A. Słonimskiego „Polska”

II miejsce – Aleksandra Ołdak z  klasy  III b, która zaprezentowała wiersz
W. Broniewskiego „Bagnet na broń” oraz Maria Tyszkiewicz z klasy III b w utworze
W. Bełzy „Ziemia rodzinna”

III miejsce – Weronika Markowska z klasy III a, która recytowała wiersz A. Słonimskiego „Polska”

 

                                                                  
                                                                  Opracowała:  E. Kozibska