Ślubowanie pierwszoklasistów

12 października 2018r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas I. W uroczystości wzięli udział: pani dyrektor Barbara Żuchowska, zastępca dyrektora pani Danuta Wagner, przewodniczący Rady Rodziców pan Waldemar Myśliński, uczniowie klas I z wychowawcami, rodzice oraz zaproszeni goście.

Program artystyczny przedstawili uczniowie klas IIa i IIIa przygotowani przez panią Barbarę Rykaczewską oraz Katarzynę Więckiewicz. Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru prowadzonego przez panią Alinę Jasińską. Powagi i doniosłej atmosfery dodał sztandar szkoły, w obecności którego uczniowie klas I złożyli rotę przysięgi oraz zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Nad przygotowaniem oprawy związanej ze sztandarem oraz prowadzeniem uroczystości  przez uczniów czuwała opiekunka samorządu szkolnego pani Joanna Kopańska. Za nagłośnienie odpowiadał pan J. Ratka, całą imprezę poprowadziła pani Katarzyna Więckiewicz. Zobacz zdjęcia