SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU „ MŁODZI PATRIOCI” ROK SZKOLNY 2017/2018

ZDJĘCIA

"Współczesny patriota to przede wszystkim dobry obywatelsumiennie i uczciwie wypełniający swoje obowiązki, dbający o środowisko, posługujący się poprawną polszczyzną, znający i rozumiejący historię swojego kraju, człowiek wykształcony, otwarty i tolerancyjny”. 

     Rok tragiczny w naszej historii to trzeci, ostatni rozbiór Polski, którego dokonali nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria. Polska zniknęła z mapy świata. Nie mieliśmy państwa, lecz stworzyliśmy polskie wojsko na obcej ziemi, we Włoszech, u boku Napoleona, który walczył z naszymi zaborcami. Tragedia rozbiorów sprawiła, że Mazurek Dąbrowskiego - Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, pieśń o unikatowym dla Polski znaczeniu, powstała na terenach, które nigdy do Polski nie należały.  Słowa, które w lipcu 1797 roku napisał Józef Wybicki, budziły nadzieję i nawoływały do zbrojnej walki o ojczyznę. 28 kwietnia 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnie polskim hymnem narodowym, co potwierdza zapis w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

    W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”.

     W ramach obchodów stulecia niepodległości uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu pod hasłem „Młodzi patrioci”. Konkurs miał na celu uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Dzieci  poprzez podejmowane zadania, poznawały nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukały odpowiedzi, na jakich wartościach dzisiaj powinno budować się postawy patriotyczne.

     Uczniowie do wykonania mieli 6 zadań:

Zadanie 1. „Moja ojczyzna” – konkurs recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej.

     W zadaniu tym uczestniczyli uczniowie klas 5. i 6. Każda klasa wybierała trzech przedstawicieli po przeprowadzeniu eliminacji klasowych. Następnie w kwietniu odbył się szkolny konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z  tematem  konkursu, wspaniale deklamowali wybrane przez siebie wiersze.

      W tej konkurencji zwyciężyły uczennice z klasy 5 d.

Wiktoria Cackowska recytując wiersz „Polska” Antoniego Słonimskiego oraz

Dominika Potocka prezentując utwór „W pamiętniku  Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego. 

 

Zadanie 2. Konkurs poezji śpiewanej o tematyce patriotycznej.    

     Do tego trudnego zadania przystąpiły chórzystki i chętni soliści z klas 6. i 7. Wśród nich wyróżniła się Julia Konkol z klasy 7 e, wykonując własną interpretację utworu „Powrócisz tu” autorstwa Janusza Kondratowicza.

Zadanie 3. Konkurs pieśni patriotycznych.

     W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 4., 5., 6. i 7. Najlepsi soliści zaprezentowali polskie pieśni patriotyczne. Byli to:

Julia Konkol z klasy 7 e

Oliwia Kenska z klasy 7 a

Zuzanna Kornafel z klasy 7 a

Martyna Połeć z klasy 6 e

Julia Wardowska z klasy 6 e

Julia Wojtiuk z klasy 6 d

Natalia Kasperowicz z klasy 6 c

Zuzanna Gabriel z klasy 5 e

Kinga Grzywacz z klasy 5 e

Zofia Kwietko-Bębnowska z klasy 5 c

Maciej Balicki z klasy 4 b

Amelia Kucińska z klasy 4 b

Krystian Rynkowski z klasy 4 b

 

Śpiew solistów uatrakcyjniały wspaniałe chórzystki. Zaprezentowano i przybliżono czasy powstawania następujących pieśni:

„Rota” Marii Konopnickiej jest świadectwem sytuacji Polaków pod zaborami. Autorem muzyki jest Feliks Nowowiejski. Inspiracją do jej powstania były walki germanizacyjne, a szczególnie strajk uczniów we Wrześni. Szalę goryczy dzieci przelał nakaz modlitwy w języku zaborcy. Po raz pierwszy wykonano ją publicznie w 1910 roku w czasie odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Był to czas pięćsetlecia bitwy z Krzyżakami, których w Polsce powszechnie utożsamiamy z Niemcami, co w czasie zaborów miało swoje uzasadnienie.                   Po odzyskaniu niepodległości pełniła rolę hymnu polskich harcerzy.

 „Przybyli ułani pod okienko”. Wesoła, ułańska piosenka powstała w 1914 roku. Była najczęściej śpiewana w czwartym szwadronie ułanów, a potem w całych Legionach. Autorem sześciu zwrotek jest Feliks Gwiżdż - dziennikarz, literat, działacz niepodległościowy, oficer IV Pułku Piechoty Legionów. Pozostała, znaczna część piosenki jest twórczością żołnierzy.

„Szara piechota”. Pieśń żołnierska i legionowa zajmuje w historii szczególne miejsce. Jest ona doskonałym źródłem poznania odczuć i nastrojów tych, którzy 3 sierpnia 1914 roku ruszyli do walki, by  zbudzić Polskę do odrodzenia się. Pieśń powstała w różnych miejscach na drodze ku niepodległości: w marszu i bitwie, w okopach i przy ogniskach leśnych. Oddaje ona klimat wydarzeń, których świadkami i twórcami byli żołnierze Komendanta Piłsudskiego a później ich następcy w walce o wolność. Dziś trudno dociec, gdzie i kiedy powstała popularna piosenka o szarej piechocie.

„Pierwsza Brygada”. Czas I wojny światowej to początek kolejnych pieśni legionowych. „Pierwsza Brygada” - to najbardziej znana pieśń Legionów. Marszałek Józef Piłsudski nazwał kiedyś ten utwór najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Za autorów słów uznano żołnierzy legionistów: Tadeusza Biernackiego i Andrzeja Tadeusza Hałacińskiego. „Pierwsza Brygada” jest pieśnią wojskową, kombatancką, dumną i rozgoryczoną, gorzką i gniewną na tę część narodu, która nie szanowała legionowego czynu i wiary w niepodległość. Dziś rozbrzmiewa podczas uroczystości patriotycznych jako hymn Wojska Polskiego.

„Idą leśni”. Pieśń  pochodzi z powojennej twórczości Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota. Została napisana  w 1969 roku na konkurs dramaturgiczny ogłoszony dla uczczenia 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.  Akcja „Ballady o tamtych dniach” rozgrywa się w Lublinie od września 1944 roku do stycznia roku następnego. Muzykę skomponował Jerzy Wasowski.

„Rozszumiały się wierzby płaczące”. Jedna z najbardziej popularnych pieśni partyzanckich z lat II wojny światowej. Jej poprzedniczką była przedwojenna pieśń żołnierska, występująca pod tytułem „Rozszumiały się brzozy płaczące….”. Została napisana na użytek Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich. Bezimienny partyzant lub może konspirator dla potrzeb oddziałów leśnych zaktualizował tekst Romana Ślęzaka i dopisał trzecią zwrotkę, zachowując dawną melodię.

„Warszawskie dzieci”. Pieśń została skomponowana 4 lipca 1944 roku przez Andrzeja Panufnika. Stała się jednym z hymnów walczącej Warszawy. Utwór adresowany był bezpośrednio do ludu Warszawy, miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Dlatego włożono dużo wysiłku, aby ją spopularyzować w szeregach żołnierskich Okręgu Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku, w dniu wybuchu powstania, utrwalono ją na płycie z zamiarem nadawania w programie konspiracyjnej radiostacji „Błyskawica". Po raz pierwszy wyemitowano ją 8 sierpnia 1944 roku. Obok „Warszawianki stała się jedną z najpopularniejszych piosenek powstańczych.

„Żeby Polska była Polską”. Pieśń napisana w 1976 roku przez Jana Pietrzaka. Autorem melodii jest Włodzimierz Korcz. Powodem napisania tej niezwykłej pieśni były wydarzenia z czerwca 1976 roku, kiedy to zaczęły się strajki. W latach 80. XX w. odgrywała rolę pieśni hymnicznej. Była wtedy uważana za wyraz walki z władzą komunistyczną i poparcia dla „Solidarności”.

Zadanie 4. Konkurs literacki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”.

     Nad tym niełatwym zadaniem pracowali uczniowie z klas 6. i 7. Napisali przepiękne prace, w których wyjaśniali, jak należy rozumieć „patriotyzm dnia dzisiejszego”. Starali się wskazywać, jakie zachowania w codziennym życiu ucznia, mogą świadczyć o postawach patriotycznych. Poruszali także zagadnienia dotyczące zagrożeń,  pojawiających się dla współczesnego patriotyzmu.

     Najciekawsze prace, w których uczniowie scharakteryzowali postawy, jakie można prezentować względem państwa i narodu napisali:

Magdalena Jankowska z klasy 6 b

Julia Konkol z klasy 7 e          

Julia Gnaczyńska z klasy 6 e

Alicja Zażdżyk z klasy 6 b

Filip Kowalski z klasy 6 b

Julian Podwalski z klasy 6 b

Amelia Michalewska z klasy 6 b

Patryk Sufleta z klasy 6 b

Michał Gołębiowski z klasy 6 b 

Wszystkie wypracowania udostępnione są w witrynie szkolnej na pierwszym piętrze.

Zadanie 5. Wartości patriotyczne w komiksach.

     Uczniowie klas czwartych wykonywali komiksy do wybranych utworów literackich i  pieśni o tematyce patriotycznej oraz tworzyli je, wykorzystując swoją wiedzę  o historii państwa i narodu polskiego. Spośród prac oddanych do szkolnego jury wybrano 7 prac, z których 3 zostały nagrodzone a 4 wyróżnione.

      Autorami nagrodzonych  komiksów są:

I miejsce – Gabriela Grzywacz z klasy 4 e – komiks „Kazimierz Wielki”

II miejsce – Olga Gołaszewska z klasy 4 e – komiks „Koronacja Kazimierza Wielkiego”

III miejsce – Jakub Ogonowski z klasy 4 e – „Wojna Legionów”

 

      Komiksy wyróżnione to:

„Legenda o Warsie i Sawie” Kingi Jasińskiej z klasy 4 e

„Historia Lecha, Czecha i Rusa” Aleksego Kołakowskiego z klasy 4 e

„O Lechu, Czechu i Rusie” Oliwiera Klimka z klasy 4 e

„Chrzest Polski 966”  Macieja Frymera z klasy 4 e

 

     Wszystkie komiksy można podziwiać na wystawie znajdującej się na parterze.

    Zadanie 6. Kodeks Postaw Patriotycznych.

     Nad powstaniem Kodeksu Postaw Patriotycznych pracowali uczniowie z  klas 5. oraz klasa 7e. Zadanie to zostało przeprowadzone na zajęciach z  wychowawcą, podczas których uczniowie rozmawiali  i ustalali, jakie postawy mówią o tym, czy jest się patriotą. Po zebraniu propozycji klas, Kodeks naszej społeczności szkolnej przedstawia się następująco:

ü  Szanujemy język ojczysty – używamy poprawnej polszczyzny.

ü  Znamy historię Polski.

ü  Szanujemy symbole narodowe.

ü  Znamy hymn polski i zachowujemy właściwą postawę podczas jego wykonywania.

ü  Kultywujemy pamięć o bohaterach narodowych.

ü  Obchodzimy święta państwowe – bierzemy czynny udział w uroczystościach patriotycznych.

ü  Dbamy o polskie tradycje i zwyczaje.

ü  Znamy swoją małą ojczyznę.

ü  Kupujemy polskie produkty.

ü  Dbamy o dobro wspólne.

ü  Dbamy o środowisko.

 

       Kodeksy można obejrzeć na wystawie mieszczącej się na parterze.

 

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani prawa do przyszłości”.

 

       Słowa te wypowiedział Józef Piłsudski.

Na zakończenie szkolny chór „Tęczowe nutki” zaśpiewał piosenkę „Co nam w duszy gra”. 

        Dzięki historii możemy zrozumieć czyny innych ludzi. Znajomość przeszłości i jej świadomość pozwala budować przyszłość i kształtować postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży.

        Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, którzy przystąpili do Szkolnego Konkursu „Młodzi patrioci”.  Za udział w konkursie i swoje zaangażowanie  zostali docenieni. Nagrody otrzymali podczas Szkolnej Gali Osiągnięć Uczniów. 

     Pomysłodawcą i koordynatorem działań szkolnych była pani Edyta Meredyk-Szczesiak. Chórzystów i solistów przygotowała pani Alina Jasińska. Z recytatorami pracowała pani Dorota Świtaj, a nad realizacją wszystkich zadań czuwały panie polonistki.

ZDJĘCIA