Quiz wiedzy o Polsce

 

W dniu 24.05.2018r. odbył się szkolny konkurs pt. „Quiz wiedzy o Polsce”, w którym uczestniczyli uczniowie klas II i III. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani dyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel historii. Uczniowie współpracowali w parach i z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie powierzone im zadania. Zobacz zdjecia

Wynik konkursu prezentują się następująco:

I miejsce zajęli uczniowie klas

III C   

III F   

II miejsce uczniowie klas

 III B 

  III G

III miejsce uczniowie klasy

                                                                               II B        

                                                                                                                                                                     Organizatorzy