Szkolny Konkurs Ortograficzno-Gramatyczny

Dnia 19.04.2018 r. do walki o tytuł „Mistrza ortografii i gramatyki” stanęło 18 uczniów z klas trzecich. Uczestnicy pisali test obejmujący materiał z ortografii i gramatyki.

Celem konkursu było: podniesienie poziomu znajomości ortografii, interpunkcji i gramatyki   polskiej, utrwalenie nawyku poprawnego

i gramatycznego pisania, doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych, kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.

Wyniki:

I miejsce Zofia Wiatrak kl.IIIb

II miejsce - Anna Świgońska  kl. III a

III miejsce – Julia Chojecka kl. III b

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: Joanna Kopańska I Jolanta Chalińska