Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

   W ramach pomocy psychologiczno-edukacyjnej oferujemy naszym uczniom:

*      Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

o   Kółko plastyczne – pani Kamila Wojciechowska

o   Kółko kulinarne – pani Wiesława Klimek

o   Kółko teatralne – pani Dorota Świtaj, pani Edyta Meredyk- Szczesiak

o   Kółko religijne – pani Kamila Makoś

o   Chór szkolny – pani Alina Jasińska

o   Piłka nożna – pan Marek Zakrzewski

o   Gimnastyka – pan Leszek Burza

o   Taniec – pani Anna Sendzik

o   Koszykówka – pan Wiesław Roszak

o   Lekkoatletyka - pani Jolanta Kopczyńska

*       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

o   Zajęcia wyrównawcze z matematyki – pani Aneta Dziopa, pani Barbara Rykaczewska, pani Katarzyna Górska, pan Marek Słupski

*      Zajęcia specjalistyczne:

o   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – pani Monika Bernasiuk, pani Elżbieta Kozibska

o   Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – Iga Kuśmirek

o   Przyjaciele Zippiego, klasy I-III

*      Proponujemy również atrakcyjne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i talenty naszych uczniów, dbając o ich wszechstronny rozwój, takie jak harcerstwo czy koło PCK.