Zajęcia dodatkowe w świetlicy

W świetlicy SP Nr 3 w Iławie w roku szkolnym 2017 / 2018 mają miejsce następujące zajęcia dodatkowe:

1. Kierownik świetlicy:

-  Maria Marciniak – administracja świetlicy i stołówki, wychowawca w świetlicy,

    harcerstwo ( zbiórki: poniedziałek i wtorek 17.00 – 18.00 ).

2. Wychowawcy świetlicy:

- Kasak Karolina – wychowawca w świetlicy , zajęcia matematyczne dla klas I – III

  poniedziałek 13.00 – 14.00 i wtorek 10.00 – 11.00,

-  Klimek Justyna – wychowawca w świetlicy, nauczyciel j. niemieckiego w kl. VII,

   koło j. niemieckiego ( kl. I – III czwartki 8.00 – 8.45, kl. VII piątki 14.30 – 15.15 ),

- Pernak Magdalena – wychowawca w świetlicy, czytelnictwo czwartek 8.00 – 9.30

  kulinaria co drugi czwartek 9.30 do 11.00.

3. Asystent wychowawcy w świetlicy:

- Roszak Joanna – pomoc w obsłudze dowozu uczniów niepełnosprawnych do

  szkoły, wsparcie wychowawcy świetlicy szkolnej.