Głośne czytanie na zawołanie!

Biblioteka szkolna zaprasza rodziców, dziadków, nauczycieli, uczniów i wszystkich chętnych do głośnego czytania podczas festynu rodzinnego, który odbędzie się 12 maja, w piątek. Akcja ta jest związana z cyklem imprez pod wspólną nazwą "KSIĄŻKOWY ZAWRÓT GŁOWY", będącego realizacją priorytetu "Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży".

Tekst: Sylwia Lewandowska