Nauka przez zabawę

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

„ Gra dydaktyczna to odmiana zabawy, polegająca na przestrzeganiu ustalonych reguł.”

Gry dydaktyczne mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Zapobiegają znużeniu, motywują do pokonywania trudności. Dzięki zespołowemu charakterowi zabawy kształtuje się poczucie odpowiedzialności za wykonane zadania, rozwijają się cechy charakteru takie jak wola, wytrwałość w osiąganiu celu, umiejętność pracy i współpracy w zespole i dla zespołu.

Dnia 23.04.2017 r. rodzice i nauczyciele mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych pt. Gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego w domu, w szkole podstawowej i w przedszkolu.

Uczestnicy warsztatów zdobyli umiejętności w zakresie organizowania gier z Kartami Grabowskiego: 

„Tabliczka mnożenia”, „Dodawanie i odejmowanie”,  „Gry logiczne” oraz „Bączek matematyczny Piruet”.

 

Serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki!

 Tekst: Jolanta Chalińska