Procedura postępowania szkolnego w przypadku nieuczestniczenia ucznia w lekcji religii/etyki.

Dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii/etyki dyrektor szkoły opracowuje plan zajęć opiekuńczych.

Zajęcia opiekuńcze dla klas I-III odbywają się w świetlicy szkolnej.

Zajęcia opiekuńcze dla klas IV-VI odbywają się w bibliotece szkolnej.

więcej informacji