Konkurs religijny - "Drogami św. Jakuba"

Dnia 12.03.2015 r. w naszej szkole odbył się etap dekanalny XIX Konkursu Religijnego Wiedzy Diecezji Elbląskiej pt. „Drogami świętego Jakuba”.
Celem konkursu było odkrywanie i pogłębianie wiedzy o życiu św. Jakuba, zachęta do odkrywania Jezusa Chrystusa i Dobrej Nowiny poprzez poznawanie wiernych świadków Ewangelii, propagowanie form aktywnego pielgrzymowania, odkrywanie wartości duchowych pielgrzymowania, promowanie miejsc kultu szlakami św. Jakuba ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca święte na terenie naszej diecezji.
W konkursie wzięło udział 18 uczniów z naszego dekanatu.
Komisja konkursowa w składzie: mgr lic. Monika Krzywkowska, mgr Daniela Ziemacka, mgr Hanna Nowicka oraz mgr Sławomira Piątkowska zakwalifikowała do etapu diecezjalnego następujących uczniów: Paulina Gutowska ze Szkoły Podstawowej
w Piotrkowie, Karolina Jastrzębska z Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie, Daniel Klach z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Odpowiedzialną za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu była katechetka Monika Krzywkowska- przewodnicząca komisji dekanalnej.

zobacz zdjęcia